Info Tambahan

Jika anda memerlukan sebarang bantuan perniagaan, sila rujuk kepada senarai kementerian atau agensi-agensi yang berikut.

Senarai Kementerian atau agensi kerajaan lain yang menyediakan kemudahan pembiayaan kewangan dan program latihan kepada usahawan PKS

Pembiayaan Kewangan

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Pusat Sehenti Keusahawanan @ MEDAC >>
SME Corp. Malaysia >>
TEKUN Nasional >>

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Program Agropreneur Muda >>
Program Agropelancongan >>

Program Latihan

Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Majlis Amanah Rakyat (MARA) >>

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) >>
MYAGROSIS>>

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) >>

Usahawan yang berminat untuk memohon pensijilan bagi produk mereka, boleh merujuk kepada kementerian atau agensi berikut

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Pensijilan Halal >>

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Malaysian Good Agricultural Practice (myGAP) >>

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Penandaan Logo Buatan Malaysia >>

Menu